Algemene voorwaarden en huisregels

voor massage en coaching

 

Om de massage/behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden en huisregels. Als je een afspraak maakt bij Jointmovement, praktijk voor massage en coaching, ga ik er van uit dat je deze voorwaarden en regels hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

1.    Bij het maken van een afspraak wordt er naar je telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

 

2.    Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die je tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

 

3.    Bij wijzigingen in de situatie ben je zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

 

4.    Alle informatie die je aan mij vertelt tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

 

5.    Bij Jointmovement, praktijk voor massage en coaching worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en word je doorverwezen naar de huisarts, therapeut of specialist.

 

6.    Jointmovement, praktijk voor massage en coaching is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandelingen. Je gaat de massage/ behandeling op eigen risico aan.

 

7.    Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam) mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk, ziektes of zwangerschap is het raadzaam eerst advies te vragen aan je arts, voordat je een afspraak maakt.

 

8.    Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.

 

9.    Betaling verloopt contant of via de mobiel bankieren app en wordt direct na de massage/behandeling voldaan. Pinnen is niet mogelijk.

 

10. Een cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.

 

11. Jointmovement, praktijk voor massage en coaching is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 

12. Massage houdt intrinsiek aanraking van het lichaam in. Iedere vorm van sexuele intimidatie, misbruik of onbetamelijkheden zal ik dan ook met klem afwijzen. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

 

13. Ik vraag je schoon en fris te verschijnen. Op jouw beurt mag je dan van mij verwachten dat de praktijk aan alle hygiëne eisen voldoet.

 

14. De behandelingen worden gegeven op basis van respect voor het lichaam en het individu. De lichamelijke en geestelijke integriteit van de cliënt wordt te allen tijde gerespecteerd.

 

          15. Je privacy wordt gewaarborgd. Dit geldt voor je gegevens, maar ook voor alle geestelijke en lichamelijk zaken die besproken, 

                behandeld of geconstateerd worden tijdens de sessie. Wat binnenskamers is, blijft binnenskamers.